PGP kľúč

V záujme zabezpečenia dôvernosti elektronickej komunikácie používame technológiu šifrovania štandardu OpenPGP.

Pomocou tejto technológie môžete zašifrovať dokumenty a e-mailové správy, prípadne tieto dokumenty a správy podpísať, alebo overiť autenticitu odosielateľa.

Verejný PGP kľúč