Advokátska kancelária

Bratislavská advokátska kancelária poskytuje právne služby, zastupuje a chráni záujmy svojich klientov od roku 1994.

V súčasnosti sú spoločníkmi B.K.F. advokátska kancelária, v.o.s., Mgr. Šimon Boka, advokát, a JUDr. Pavel Boka.


Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby fyzickým osobám a právnickým osobám, pričom sa zameriava na poskytovanie právnej pomoci najmä v týchto oblastiach:

  • zmluvné právo, pohľadávky a iné nároky zo zmlúv
  • právo obchodných spoločností
  • vnútorné predpisy právnických osôb
  • dane, poplatky a pokuty
  • nehnuteľnosti, byty a nebytové priestory, reštitúcie
  • právo cenných papierov a zmenkové právo
  • právo hospodárskej súťaže
  • právo v oblasti poisťovníctva
  • právo informačných technológii (právo IT)