Právne služby

Advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo, pripravuje podklady, spisuje dokumenty a iné písomnosti, zastupuje klienta v konaní na súdoch a v konaní na orgánoch verejnej správy, ako aj vypracúva právne expertízy a analýzy.


Malým a stredným podnikateľským subjektom poskytuje advokátska kancelária právne služby v celom rozsahu ich podnikania.

Advokátska kancelária spolupracuje s daňovými poradcami, s organizáciami poskytujúcimi účtovné poradenstvo a finančné poradenstvo, ako aj inými advokátskymi kanceláriami.